De fysiotherapeut inventariseert de fysieke beperkingen die het gevolg zijn van de longaandoening. De begeleiding is gericht op fysieke activiteit, fysieke capaciteit en adembewegingsapparaat. De fysiotherapeut richt zich naast de lichamelijke ook op de psychische gevolgen zoals angst en benauwdheid. Daarnaast is er aandacht voor duurzame leefstijlverandering en het omgaan met de ziekte. Dit alles conform wetenschappelijke inzichten.

GESPECIALISEERDE ZORG

Aangesloten fysiotherapeuten borgen hun kwaliteit door een scholingsbeleid. Leden moeten aan diverse scholingsvoorwaarden voldoen. De fysiotherapeuten zijn door middel van jaarlijkse geaccrediteerde scholingsbijeenkomsten op de hoogte van de nieuwste inzichten.  Daarnaast werken zij volgens protocollen, maar hebben oog voor zorg op maat.

De fysiotherapeuten werken nauw samen met elkaar en met verwijzers zoals huisartsen, longartsen, diëtisten, longverpleegkundigen en anderen. Doel is het delen van specifieke informatie om zo de kennis up-to-date te houden. Op deze manier biedt het Longnetwerk Utrecht de zekerheid van hoog kwalitatieve zorg.

Verwijzen?

Wilt u weten welke fysiotherapeuten aangesloten zijn bij het netwerk? Bekijk dan de aangesloten praktijken.